Contact information
Our Address
Schottegatweg Oost 179 Willemstad Curaçao
Mo-Sa 9:00 - 17:00
Social Media
25Sep Profit tax rate in Curacao has been decreased to 15%.

Profiteer van de kansen die worden geboden door de verlaging van het winstbelastingtarief!

Om de economie te stimuleren, hebben de Minister van Economische Ontwikkeling en de Minister van Financiën van Curaçao besloten om het winstbelastingtarief te verlagen. Dit is ingegaan per 1 januari 2023. De “Aanschrijving Wijziging belastingtarief winstbelasting” is recentelijk gepubliceerd in de Staatscourant op 22 september 2023. Hierin worden de belangrijke veranderingen uiteengezet. Dit artikel heeft als doel de belangrijkste aanpassingen te belichten. Hiermee kun je profiteren van de mogelijkheden die de winstbelasting in Curaçao biedt.

In Curaçao worden entiteiten zoals N.V.’s, B.V.’s, stichtingen van bedrijven en dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven onderworpen aan winstbelasting. Het standaard tarief voor winstbelasting is 22%. Dit is lager dan het gemiddelde tarief in de EU en Latijns-Amerikaanse landen. Bovendien biedt Curaçao specifieke regelgeving voor de winstbelasting. Bedrijven in economische zones genieten van een verlaagd winstbelastingtarief van 2%, terwijl bedrijven die profiteren van een belastingvrije periode kunnen profiteren van een verlaagd winstbelastingtarief van 3%. Daarnaast hanteert Curaçao het principe van territorialiteit. Dit houdt in dat  bedrijven die binnen haar rechtsgebied zijn gevestigd mogelijk buitenlandse belastbare winsten kunnen uitsluiten van winstbelasting door middel van een kostprijsformule.

Aan de andere kant zijn de inkomsten uit eenmanszaken onderworpen aan een progressief inkomstenbelastingtarief dat varieert van 9,75% tot maximaal 46,5%.

Om economische groei te stimuleren, banencreatie aan te moedigen en economische activiteit in Curaçao te bevorderen, is besloten om het winstbelastingtarief te verlagen door een bracketsysteem in te voeren met twee tarieven. Het eerste tarief is vastgesteld op een verlaagd tarief van 15% op de eerste ANG 500.000 aan binnenlandse belastbare winsten, terwijl elke binnenlandse belastbare winst die ANG 500.000 overschrijdt, onderworpen zal zijn aan het standaardtarief van 22%.

De impact van de verlaging van het winstbelastingtarief

Laten we een voorbeeld bekijken om het effect van de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief te begrijpen. Een bedrijf heeft binnenlandse winsten van ANG 650.000. Onder het vorige belastingstelsel moest het bedrijf 22% betalen over ANG 650.000, wat resulteerde in een vennootschapsbelasting van ANG 143.000.

Vanaf 2023 zal het bedrijf echter te maken krijgen met een verlaagd tarief van 15% over de eerste ANG 500.000 aan binnenlandse winsten (wat overeenkomt met ANG 75.000), en het standaardtarief van 22% over de resterende ANG 150.000 (wat neerkomt op ANG 33.000). Dit verlaagt de totale vennootschapsbelastingschuld van het bedrijf tot ANG 108.000, waardoor het bedrijf ANG 35.000 bespaart.

Het verlagen van het vennootschapsbelastingtarief geeft bedrijven meer financiële flexibiliteit om te investeren en groei te stimuleren. Daarom is het essentieel om het verlaagde vennootschapsbelastingtarief van 15% te overwegen bij de vennootschapsbelastingaangifte vanaf 2023.

Bovendien zouden zelfstandige ondernemers moeten beoordelen of het omzetten van hun bedrijven in een B.V. of N.V. voordeliger zou zijn. Dit gezien de potentiële voordelen van lagere persoonlijke inkomstenbelastingtarieven. Daarnaast moet worden beoordeeld of jouw bedrijf in aanmerking komt voor speciale regelingen zoals een belastingvrijstelling met een vennootschapsbelastingtarief van 3%. Of van het territorialiteitsprincipe, dat buitenlandse winsten uitsluit van de belastbare basis voor vennootschapsbelastingdoeleinden.

Om de vennootschapsbelastingpositie van uw bedrijf te optimaliseren en te profiteren van de regelgevingsmogelijkheden in Curaçao, is het raadzaam om informatie en inzichten te verzamelen. Dit zal je helpen om effectief door het fiscale landschap te navigeren en te profiteren van beschikbare voordelen.

Wat is voor jou de beste oplossing?

We helpen je graag met persoonlijk advies.

This blog in English

Tags:
Webmaster

Dream. Idea. Result. How we can help your company establish a Thriving Curacao Entity. In a tale of growth and expansion, our partnership transforms your vision into a tangible reality. With sights set on establishing a Curacao entity, our expert team steps in, armed with specialized knowledge and unwavering commitment to success.

Disclaimer: The information provided on this website does not, and is not intended to, constitute legal advice. All information and content available on this site are for general informational purposes only.

© 2021-2024 Van Holland Group BV. Terms and Conditions | Privacy Policy

Scroll to top